Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen


Regels van de leerplichtwet

Alle kinderen vanaf 5 jaar vallen in Nederland onder de leerplichtwet. In uitzonderlijke gevallen mag de schooldirecteur verlof verlenen. De regels staan op de website van de onderwijsinspectie.

Aanvraagformulier voor verlof

Als u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind dan kunt u dit doen bij de directeur die u hiervoor een formulier kan verstrekken. De aanvraagformulieren liggen ook in de hal. Dien de aanvraag, indien mogelijk, 8 weken van tevoren schriftelijk in bij de directeur.

Absentie melden


Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag van de ouders, vóór aanvang van de lesdag. Mocht er geen bericht zijn, dan nemen we telefonisch contact op, om na te gaan waar het kind is.