Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage


Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om vieringen op onze school mogelijk te maken die niet door de overheid worden bekostigd. Het gaat hierbij om activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, avond-4-daagse, schoolreis, schoolkamp en de feestelijke afsluiting van het schooljaar.

  • De ouderbijdrage voor kinderen uit groep 1 t/m 6 bedraagt €60,-
Dit bedrag is inclusief een bijdrage voor de schoolreis (€30,-)
  • De ouderbijdrage voor de kinderen uit groep 7 en 8 bedraagt €75,-.
Dit bedrag is inclusief een bijdrage voor het schoolkamp (€45,-).
  • Voor kinderen die na 1 januari op school komen, betaalt u €45,- voor een kind in groep 1 t/m 6 en €60,- voor een kind in groep 7/8.
  • Voor kinderen die na 1 juni komen, betaalt u alleen de kosten voor de schoolreis of het schoolkamp;

Betalen van de ouderbijdrage


De penningmeester van de Steunstichting int en beheert de ouderbijdrage. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een brief waarin de hoogte van de ouderbijdrage wordt vermeld. Dit bedrag kunt u in 1 of in 3 termijnen overmaken. De ouderbijdrage wordt betaald aan ‘Stichting Steun aan de Praom’, IBAN : NL 96 RABO 0114 5060 51