Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR


Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. De medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. De MR toetst het beleid van het bestuur met adviesrecht en instemmingsrecht. Ouders en personeel kunnen met hun vragen over dit beleid bij de MR terecht. Alles over het functioneren van de MR is vastgelegd in het MR-reglement dat ter inzage op school ligt. 


Samenstelling MR


Ouders:

Wendy van Dooijewaard
Evelien Wanders

Personeel:

Henny Holwarda
Magriet Stalman

Contact


De MR is per e-mail te bereiken: mr-praom@viviani.nl