Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies


Oudercommissie

De oudercommissie organiseert allerlei activiteiten binnen de school, zoals de sinterklaasviering, de kerstviering, Pasen, de fancy fair en de feestelijke afsluiting van het schooljaar. De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur, in samenwerking met de teamleden.

Samenstelling oudercommissie

Mélanie Schonewille (voorzitter)

Bernadette Peters (penningmeester Steunstichting)
Carina Bijl
Ria Mulder
Siska Pol

Klassenouders

Met hulp van ouders lukt het om veel activiteiten te laten plaatsvinden. Elke groep heeft daarom een klassenouder die het aanspreekpunt is voor de leerkracht en andersom. Het gaat dan vooral om activiteiten die de groep aangaan. Klassenouders doen een beroep op de andere ouders wanneer dat wenselijk is, bijvoorbeeld voor vervoer en hulp bij activiteiten.