Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

OnderwijsaanbodVoorschool voor peuters

In ons gebouw werken de basisschool en de voorschool samen. Peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom in de voorschool waar volgens een vast programma gewerkt wordt aan de ontwikkeling. Er is veel overleg tussen de voorschool en de onderbouwleerkracht. Hierdoor ontstaat er een doorlopende lijn en wordt de stap naar de basisschool verkleind.

Afgestemd aanbod voor kleuters

In de groepen 1/2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen door ze regelmatig en systematisch te observeren. Het onderwijsaanbod stemmen we vervolgens daarop af.

Doordacht onderwijsaanbod

In de Wet primair onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren en welke kerndoelen en referentiekaders er per vak gelden. Onze zorgvuldig gekozen methodes sluiten hierbij aan en de leerkracht zorgt ervoor dat alle leerstof wordt behandeld.

Aandacht voor kennis en vaardigheden

Kinderen hebben gereedschappen nodig om goed te kunnen functioneren in de wereld om hen heen. Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijk, maar ook het leren hoe de wereld in elkaar zit. Naast kennis besteden we aandacht aan vaardigheden, zoals samenwerken, rekening houden met anderen, zelfstandig werken, presenteren, kritisch en creatief leren denken. Door aandacht te geven aan zowel kennis als vaardigheden kunnen kinderen zich als persoon ontwikkelen.

Creatieve vorming als aanvulling op ons onderwijs

Kinderen mogen zich ook creatief ontwikkelen en kunst en cultuur ervaren. Aandacht voor de creatieve ontwikkeling is daarom een aanvulling op ons onderwijsaanbod.