Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Sfeer en veiligheid


Op De Praom creëren wij een veilig klimaat, waarin ieder kind zichzelf mag zijn en zich veilig, vertrouwd en geliefd mag voelen.

Aandacht en betrokkenheid

Op onze kleine school kennen de teamleden alle kinderen. We voelen ons samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze leerlingen en zijn betrokken bij het welbevinden van alle kinderen.

Positieve benadering


We houden rekening met de mogelijkheden van elk kind, sluiten aan bij de onderwijsbehoeften en gaan uit van een positieve benadering.

Leren van en met elkaar

In de combinatiegroepen is veel aandacht voor zelfstandigheid en samenwerken. De kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken en opdrachten.


Benutten van talenten

Met aandacht voor de 21e -eeuwse vaardigheden, bereiden we kinderen voor op de toekomst. Naast het opdoen van kennis, besteden we aandacht aan vaardigheden als samenwerken, kritisch en creatief denken, rekening houden met anderen, zelfstandig werken, voor je mening uit durven komen en het woord voeren.