Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit


Individuele inzet, samenwerking en overleg van het team

Het team werkt hard en enthousiast om de kwaliteit van het onderwijs goed te houden. Dit gebeurt door individuele inzet, samenwerking en overleg. Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat dan het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen. We kijken daarbij ook naar de resultaten van ons onderwijs en andere data, zoals door ouders ingevulde enquêtes.

Systematisch werken aan kwaliteit

Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft. Daarom hanteren wij een systeem van kwaliteitszorg waarbij ons onder meer baseren op tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en kinderen. Verder gaan we uit van de normen die de onderwijsinspectie hanteert en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen. In een zich steeds herhalend systeem werken wij hier voortdurend aan.