Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

WIJ ZIJN GROEP 7 EN 8 EN MOGEN ZO TROTS ZIJN ALS EEN PAUW!

Op de foto zien jullie groep 7/8, de groep bestaat uit 17 kinderen. Rechts op de foto staat juf Elise, de onderwijsassistent, die op dit moment elke ochtend ondersteuning biedt aan de kinderen.  Juf Dévès, die op donderdag juf Magriet vervangt, ontbreekt op de foto. Juf Magriet staat achter de groep en werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Aan het begin van het schooljaar beginnen we met de Gouden Weken. De eerste week werken we voornamelijk aan de groepsvorming en de organisatie in de klas. Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en het Omzien naar elkaar komt in deze week naar voren en zal het gehele schooljaar een hoofdrol spelen.                                                                                                                                                                      

We beginnen elke dag met een muziekje en een stiltemoment bij binnenkomst. We starten met een (kleur/werkboekje, ongeveer 5/7 minuten) en beginnen daarna met een verhaal of een verwerking uit de Bijbel en zingen het lied van de week n.a.v. de methode Kind Op Maandag.                                                                                          
Elke morgen wordt ons programma dat genoteerd staat op Klasseplan (een soort agenda), die we op tafel hebben liggen met de lessen en leerdoelen die op die dag aan de orde komen besproken. Daarna beginnen we met Rekenen/Wiskunde. Allereerst met automatiseren, de tafels hardop zeggen en werken we coöperatief met Kwismeester. Dit is een (zelfstandig) onderdeel van de rekenmethode Alles Telt. Daarna pakken we allemaal ons Chromebook en kunnen we na de instructies aan de slag op ons Chromebook met Rekenen/Wiskunde. Onze Taalmethode, Taal Op Maat is gedeeltelijk in het werkboek en op het Chromebook. De spellingsmethode, Spelling Op Maat, wordt (nog) verwerkt in een werkboek. Elke dag worden er woorden aangeleerd voor het dictee.                                                                                               
Begrijpend Lezen wordt gegeven via Nieuwsbegrip. De verwerking hiervan is digitaal op het Chromebook. 2x per dag hebben we Technisch lezen, de methode Estafette. Natuurlijk hebben we ook spreekbeurten (solo en duo) en moet ook iedereen een leeskring houden van zijn/haar favoriete boek. Groep 7 en 8 gaat na de Eindtoets van groep 8 (Route 8) in mei op schoolkamp.  Bent u nieuwsgierig geworden… maakt u dan even een afspraak met de directeur en komt u gerust even kijken.