Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

 

HALLO, WIJ ZIJN GROEP 6, 7 EN 8.

 

Onze groep bestaat uit 13 kinderen. 4 kinderen in groep 6, 4 kinderen in groep 7 en 5 kinderen in groep 8. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geeft juf Magriet Stalman-Scheper les. Op donderdag geeft juf Pauline Prigge les.
Op de foto ziet u ons staan voor ons gezamenlijk werkstuk waar onze missie voor het komende jaar op staat.

*ALLE KINDEREN WORDEN STERREN ALS WE ZE LATEN STRALEN!*

*WIJ MOGEN SCHITTEREN EN STRALEN OP ONZE EIGEN MANIER* ​​😊


Aan het begin van het schooljaar beginnen we met de
Gouden Weken. De eerste week werken we voornamelijk d.m.v. ENERGIZERS aan de groepsvorming en de organisatie in de klas. Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en het Omzien naar elkaar komt in deze week naar voren en zal het gehele schooljaar een hoofdrol spelen. We beginnen elke dag met een muziekje en een stiltemoment bij binnenkomst. We starten met een (kleur/werkboekje, ongeveer 5/7 minuten) en beginnen daarna met een verhaal of een verwerking uit de Bijbel en zingen het lied van de week n.a.v. de methode Kind Op Maandag. Elke morgen wordt ons programma dat genoteerd staat op Klasseplan (een soort agenda), die alle kinderen op tafel hebben liggen met de lessen en leerdoelen die op die dag aan de orde komen, besproken. Daarna beginnen we met Rekenen/Wiskunde. Allereerst met automatiseren, de tafels hardop zeggen en werken we coöperatief met Kwismeester. Kwismeester is een (zelfstandig) onderdeel van de rekenmethode Alles Telt. Daarna pakken we allemaal ons Chromebook en kunnen we na de instructies aan de slag op ons Chromebook met Rekenen/Wiskunde. Onze Taalmethode, Taal Op Maat is gedeeltelijk in het werkboek en op het Chromebook. De Spellingsmethode, Spelling Op Maat, wordt na de instructie verwerkt in een werkboek. Elke dag worden er woorden aangeleerd voor het Woorddictee en het

Controledictee. Begrijpend Lezen komt 4x in de week aan de orde, waar dan ook instructie en eventueel extra instructie wordt gegeven. We geven Begrijpend Lezen via Nieuwsbegrip. De verwerking hiervan is op papier, of digitaal op het Chromebook. 2x per dag hebben we Technisch Lezen en we gebruiken de methode Estafette. Dit komende jaar hebben we ook ’s middags Blokuren Technisch Lezen/Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen. Natuurlijk hebben we ook spreekbeurten (solo en duo) en moet ook iedereen een leeskring houden van zijn/haar favoriete boek. Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden. In januari/februari en in juni worden de CITO-toetsen afgenomen. Groep 8 heeft geen eind CITO-toets maar de digitale Eindtoets ROUTE 8. Bent u nieuwsgierig geworden… maakt u dan even een afspraak met de directeur en komt u gerust een kijkje nemen om te zien hoe onze groep mag stralen op zijn/haar eigen manier!